061-8318888
TH EN

รู้จักแบรนด์พิสิฐไชย

รู้จักแบรนด์พิสิฐไชย

พิสิฐไชย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เรามุ่งมั่นในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการ พัฒนาเเละการสร้างสรรค์สังคมชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
“ความสุขเริ่มต้นที่บ้าน”